Τα προσωπικά στοιχεία του εκάστοτε χρήστη χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο από το www.e-maroulis.gr με σκοπό την υποστήριξη, διεκπεραίωση, προώθηση και εκτέλεση οποιασδήποτε συναλλαγής είτε αυτό αφορά εμπορικής φύσεως συναλλαγή είτε απάντηση σε οποιαδήποτε ερώτηση. Όταν στέλνετε ένα αίτημα online, η πληροφορία που μας παρέχετε χρησιμοποιείται για να σας απαντήσουμε ηλεκτρονικά στην ερώτησή σας. Θεωρούμε τις αιτήσεις που συμπληρώνετε και την ηλεκτρονική αλληλογραφία που στέλνετε απόρρητη.

 

Η εταιρεία ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΣ Ο.Ε δεν κοινοποιεί ή διανέμει με ή χωρίς οικονομικό αντάλλαγμα, σε κανένα οργανισμό, συνεργάτη ή τρίτο, οποιαδήποτε πληροφορία αφόρα στους πελάτες και χρήστες της παρούσας ιστοσελίδας, παρά μόνο στον άμεσα ενδιαφερόμενο αποδέκτη και στις αρμόδιες αρχές εφόσον αυτό μας ζητηθεί ή στην περίπτωση που το περιεχόμενο του μηνύματος θεωρούμε ότι μας θίγει. Τέτοια ενέργεια είναι απαραίτητη προκειμένου να προστατέψουμε τα δικαιώματά μας και την περιουσία μας, να προστατευθούμε ενάντια στην κακή ή στην μη εξουσιοδοτημένη χρήση του διαδικτυακού τόπου www.e-maroulis.gr και τέλος για να προστατεύσουμε την προσωπική μας ασφάλεια ή την περιουσία των χρηστών και του κοινού μας.

 

Η εταιρεία ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΣ Ο.Ε δύναται να χρησιμοποιεί cookies για να κάνει λειτουργική και εύχρηστη την παρούσα ιστοσελίδα και να βελτιώσει τη δομή και το περιεχόμενο της. Τα cookies δεν προκαλούν βλάβες στους υπολογιστές και τα αρχεία των χρηστών της ιστοσελίδας μας και είναι απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία της ιστοσελίδας www.e-maroulis.gr.